Wednesday, May 07, 2008

Bàn về những cái giả

Saigon-Vietnam's Blog

Hàng giả hàng nhái là tệ nạn ở bất kỳ quốc gia chậm phát triển nào chớ không riêng VN. Tuy nhiên ở ta thì tính phổ cập của nó đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng.

Những cái gì con người tạo ra đều có thể làm giả. Kể cả những thứ không sờ được như đạo đức, học vị, chức tước v.v... Thuốc giả thì có hại cho người uống, còn đạo đức giả và bằng cấp giả thì có hại cho cả dân tộc.

Trên lý thuyết thì cán bộ lãnh đạo Đảng phải vừa hồng vừa chuyên, nhưng thực tế thì chỉ cần cái vỏ màu hồng là được, khỏi cần chuyên môn gì cả. Bỡi lẽ cấp trên không có chuyên môn thì làm sao kiểm tra cấp dưới, và cứ thế mà "cơ cấu" cho nhau từ đời này sang đời nọ. Để được hồng thì phải có một trong 3 thứ sau: thứ nhất là lý lịch phải hồng, thứ hai là có quen biết và thứ ba là có tiền đút lót. Nếu tự thân phấn đấu mà không có những thứ trên thì hơi khó đấy.

Không biết những người không có chuyên môn về luật pháp muốn ngồi vào ghế quan tòa để làm gì nếu như không có động cơ đen tối? Em xin chịu thua. Ba mươi năm rồi mà các vị vẫn còn trình độ thời trong chiến khu thì hết thuốc chữa. Đã có nhiều cán bộ cao cấp trong những cơ quan pháp lý của VN bị phát hiện chưa có tú tài! Ở một xã hội dân chủ mà có chuyện này thì chắc là người ta phải lôi ra xử lại tất cả các vụ án mà nhân vật đó có liên quan. Thế nhưng ở xứ ta thì ... vô tư.

Càng nực cười hơn nữa là các ông bà quan tòa này ngồi vào ghế xét xử bao lâu rồi mà không ai xác định được trình độ chuyên môn cả, chỉ khi phát hiện bằng cấp giả thì mới biết sự thật mà thôi.

hệ thống Đảng trị của VN có vấn đề nghiêm trọng. Đảng chỉ cần biết đưa người của Đảng vào làm cán bộ cao nhất trong cơ quan mặc cho trình độ chuyên môn của họ như thế nào.

Chuyện này rất bình thường đối với người VN. Nhưng nếu nghĩ lại thì mới thấy nó vô cùng quan trọng. Vì những ông/bà quan lớn đó lại tiếp tục đề cử người bất tài vào hàng ngũ Đảng.

Nước Nam không thiếu người tài mà là quá thừa kẻ cầm quyền bất tài.
Cái gì cũng làm giả được chỉ có tham nhũng là không.