Saturday, May 20, 2006

Văn tế sống các quan tham

Saigon-Vietnam's Blog

Hỡi ôi

Sống chẳng nên người
Chết không thành quỷ

Bao nhiêu năm luồn cúi chạy chức chạy quyền lại xuống vầy sao
Bấy chừ ngày lặng lội phong bì phong biết mới lên được thế

Mới ngày nào nón cối dép râu, có bạn có bè dong ruổi khắp nơi
Mà giờ này giường tội chăn tù, chả vợ chả con loanh quanh một chỗ

Âu là cái kiếp con zòi nằm đâu xơi đó sao cho mau lớn để hành dân
Chẳng qua thân phận đảng viên gặp gì xực nấy miễn sao chóng no mà làm giặc.

Đánh tớ cũng nể đầu chủ, có ô dù mới được nên thân
Rầy con phải cử mặt cha, không đút lót lấy gì lên chức

Khi được của thì cùng chén cùng ăn!
Lúc mất mạng sao một mình một ngựa?

Rồi mai đây con cháu tốt nghiệp về nước biết cậy ai mà gầy dựng tương lai?
Nếu sau này anh em mãn hạn ra tù phải làm gì để thu hồi cơ nghiệp?

Này mấy quan Cục quan Khu quan Tỉnh quan Phường
Bớ các ông Tổng ông Tang ông Ban ông Bộ

Mấy bố không làm thì không hưởng đừng có dở trò trâu cột trâu ăn.
Các ông có ăn thì có chịu sao lại chơi kiểu đổi xe thí tốt

Kẻ tham ô bạc tỉ thì ung dung hạ cánh an toàn
Người thụt két vài cây lại ngầm ngùi đưa thân vào cũi

Thân yếu thế cô, số phận an bài
Sức cùn lực kiệt, tội cao hơn núi


Hỗ thẹn thay

Đầy tớ gì mà quyền cao chức trọng bổng lộc phủ phê
Chủ nhân sao lại nhà dột cột xiêu chạy ăn từng bữa?

Đèo bu họ mấy lũ tham quan phản bạn lừa thầy
Chém cha nó cái đám mị dân tham tiền cố vị

Lương tháng có mấy xu sao có người hầu người hạ, xe hơi biệt thự tậu khắp nơi
Trình độ chưa đến đâu mà làm hết ông nọ bà kia, bằng cấp bằng khen chưng đầy tủ

Lập phe lập nhóm trù dập người ngay
Kéo cánh kéo bè bao che kẻ ác

Chiếm nhà lấy đất đồng bào, mặc sức ăn chia
Giành công đoạt của nhân dân, tranh nhau hưởng thụ

Tham quá thì thâm
Ăn nhiều tức bụng

Thôi thì

Nguyện cho mấy bác mau phục hồi sức khỏe chờ lúc hoàn lương
Mong sao các ông sớm ổn định tinh thần đợi ngày ân xá

Của chìm của nổi vẫn còn nguyên sợ gì phải thiếu mặc thiếu ăn
Lý lịch mấy đời cứ trong sáng lo chi không ăn trên ngồi tróc

Hỡi ôi!

20-05-2006, 03:15 AM