Wednesday, March 29, 2006

Dân trí thấp hay đảng trí tồi?

Saigon-Vietnam's Blog

Dân Việt Nam vừa trải qua một tháng nếm thử món ăn "góp ý cho đại hội Đảng" sau 70 năm chỉ được thưởng thức toàn cơm thiu với cà thối do Đảng mửa ra bố thí. Mọi người có vẻ rất hoan hỉ và nghiêm túc đóng góp, tin rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang chống Pháp và chống Mỹ, Đảng sẽ tiếp thu và thực hiện ý nguyện của nhân dân vì Đảng luôn luôn phục vụ lợi ích của nhân dân chớ không như những phần tử phản động chuyên hút máu dân chiếm đa số ở Bộ GTVT và tất cả các bộ khác.

Trong tháng qua, người Việt Nam trong và ngoài nước tận dụng mọi phương tiện có được để góp ý cho Đảng. Từ các vị lãnh đạo về hưu đến các Đảng viên lão thành, những trí thức trẻ tuổi, những sinh viên du học cho đến những người bán vè số hay nông dân chăn vịt trên diễn đàn ão, ai ai cũng canh cánh một tia hy vọng mong manh là sẽ giúp Đảng nhận ra rằng Đảng đã chưa bao giờ lắng nghe và thực hiện ý nguyện của dân.

Tuy đã lường trước được cái thực tế phủ phàng là nếu được tự do phát biểu thì đa số dân Việt Nam sẽ không nói theo Đảng, nhưng Đảng vẫn kêu gọi nhân dân góp ý với khẩu hiệu "lắng nghe những ý kiến khác biệt".

Sau khi nghiên cứu tất cả các ý kiến đóng góp của nhân dân, báo Nhân Dân viết:

"Thời gian gần đây, lợi dụng việc Ðảng ta lấy ý kiến toàn dân đóng góp Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, một số phần tử cơ hội và thù địch đã phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Sự sai trái của những luận điệu đó là ở chỗ nào?"

Thế là ý kiến của cả bọn Nguyễn Trung, Trần Đình Bút, Boys, Vũ Sơn, Văn Minh ... trên Tuổi Trẻ, Pháp Luật, BBC, X-Cafe ... đều lọt sàng xuống nia hết rồi.

"...Ðảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, lãnh đạo. Ðó là nội dung cốt lõi của Cách mạng Việt Nam, là "cái bất biến" không thể thỏa hiệp."

Để biện minh cho vị trí độc tôn của mình, Đảng viện cớ là phải bảo vệ thành quả cách mạng và cho đó là sứ mệnh mà nhân dân đã giao cho.

Thực tế thì cái gọi là "bảo vệ thành quả cách mạng" chẳng qua là bảo vệ cái chiến lợi phẩm và chức tước bỗng lộc mà thôi. Trong thời đại ngày nay, trừ phi tự cắt đất dâng biển cho ngoại bang như Ðảng đã làm, bất kỳ nhà nước nào cũng đều có nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập tự chủ cho dân tộc mình. Nếu Ðảng làm không làm được thì nhân dân cũng sẽ làm thay, ngoại trừ ở những nước CS.

Nếu cho rằng Đảng có công giành lấy chính quyền về tay giai cấp công nhân và nông dân thì nay không thể để nó lọt vào tay tư sản được. Xin thưa, khỏi phải sợ nữa, vì nó đã thật sự lọt vào tay bọn tư bản đỏ từ 20 năm nay rồi. Đa số các gia đinh đảng viên cao cấp (bao gồm vợ chồng, con cái, họ hàng) ở VN đều có tài sản hàng triệu đô, trong khi công nhân thì kiếm được 50 đô một tháng đã là vất vả lắm rồi.

Đảng đã nói "lắng nghe những ý kiến khác biệt. Thế nhưng tất cả những ý kiến khác biệt đều được chụp cho cái mũ "quan điểm sai trái" như báo Nhân Dân đã nhân định:

"Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối quan điểm của Ðảng, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch"

Thế những quan điểm sai trái đó là gì? Báo Nhân Dân viết tiếp:

"Thứ nhất, có ý kiến cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra đời từ giữa thế kỷ 19
trong điều kiện văn minh công nghiệp cơ khí, do đó đã trở thành lạc hậu."

"Loại ý kiến thứ hai cho rằng, từ giữa thế kỷ thứ 20 đến nay, thế giới đã thay
đổi quá nhiều nên chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng cần phải bổ sung, phát triển."

"Loại ý kiến thứ ba cho rằng, ở Việt Nam chỉ cần nói tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, không cần nói chủ nghĩa Mác - Lê-nin."

Loại ý kiến thứ tư mà vị giáo sư bồi bút của Nhân Dân không đề cập đến là "Đảng không được ngồi trên pháp luật". Cái này thì hoàn toàn vu khống vì ở VN có pháp luật đâu mà ngồi trên hay ngồi dưới. Đảng chỉ cần nghị quyết là đủ để (trừng) trị dân. Đảng dùng Hiến Pháp để phổ biến nghị quyết, và dùng nghị quyết để thi hành Hiến Pháp.

Người ta chỉ còn tự trách mình là lạc quan tếu quá đáng. Người cực đoan thì cho rằng Đảng đã lừa dối nhân dân.

Không, Đảng không dối, chỉ có nhân dân là tự dối mình mà thôi. Rất nhiều người còn tin ở chút nhân tính của đa số đảng viên nên mới vắt óc suy nghĩ mà góp ý cho Đảng. Những tưởng sẽ nắm được cơ hội ngàn vàng này để làm một cuộc đổi đời. Thế nhưng cơ hội vàng đau không thấy, chỉ thấy toàn vận hội đen mà thôi.

Từ nay, Đảng đã hiện nguyên hình thành một sinh vật có não bộ ngừng phát triển từ khi mới lọt lòng, thị giác, thính giác đều bị khuyết tật nghiêm trọng. Chỉ có bộ máy tiêu hóa, sinh sản và tứ chi là khỏe, khỏe vô cùng.

Mặc dù có trí tuệ của một sinh vật cấp thấp thời Karl Marx, nhưng con quái vật này lại có cái bao tử không bao giờ ngừng hoạt động. Nó có thể tiêu hóa bất kỳ thứ gì, từ cao lương mỹ vị đến phân bón, từ đất đai đến nguyên liệu sản xuất. Càng ăn nhiều, chúng lại càng mắn đẻ. Bè lũ của chúng nay có đến hàng triệu lúc nhúc khắp mọi miền đất nước, thậm chí còn xuất khẩu sang nhiều nước tư bản nữa, nhưng béo nhất vẫn là bọn ở khu vực Ba Đình.

Nhìn thấy dân nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ mà thấy tủi cho dân mình. Những đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều có khai sanh như bất kỳ công dân Mỹ nào, bất kể cha mẹ của chúng là ai, có tên hay không tên, có giấy tờ hay không một mãnh lộn lưng.

Chẳng những thế mà người nhập cư bất hợp pháp vốn mang tiếng là không có quyền công dân, học thức ít, thường không nói rành tiếng Mỹ, nay lại dùng chính cái quyền tự do ngôn luận và dân chủ kiểu Mỹ để buộc chính phủ phải công nhận họ là thường trú dân hợp pháp.

Chẳng bằng dân VN hẳn hoi sống ở VN từ khi lọt lòng đến khi cưới vợ, có khi còn chưa được phép có tờ khai sanh, huống hồ gì là quyền công dân. Con bò trong trại chăn nuôi ở Mỹ trước khi vào lò giết mỗ còn phải có hồ sơ cá nhân để người ta biết xuất xứ và tình trạng sức khỏe, chớ những người không khai sanh không nơi cư trú ở VN thì sống chết ra sao cứ mặc. Cha mẹ không giấy tờ thì con cháu cứ thế mà sống vô tư, miễn là đừng đòi đi học, đi làm hay đòi bất cứ quyền con người nào khác.

Gần 12 triệu dân nhập cư nghèo và ít học, và dĩ nhiên là nằm trong thành phần dê bị quy kết là "dân trí thấp", nhưng lại có khả năng làm cho chính phủ Mỹ phải nhượng bộ.

Còn ở VN thì sao? Có lập luận cho rằng Dân Chủ thật sự chưa khả thi vì lý do dân trí. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dân trí không phải là yếu tố quyết định. Không sợ dân trí chưa cao mà chỉ sợ "đảng trí" còn quá tồi đấy thôi.

29-03-2006, 10:12 AM